Opleiding bomverkenner IED

IED is de afkorting van improvised explosive device, oftewel geïmproviseerd explosief . tijdens de opleiding bomverkenner IED wordt grondig ingegaan op professioneel zoeken naar geïmproviseerde explosieven op diverse locaties. Naast realistische praktijkoefeningen en demonstraties van speurhonden, wordt eveneens de theoretische kant van ( het zoeken naar ) geïmproviseerde explosieven en de afhandeling van een melding belicht. Zo worden onder meer de verschillende zoekmethoden en relevante procedures behandeld. De opleiding bomverkenner IED legt een solide basis voor kennis en vaardigheden op gebied van bommeldingen en een veilige afwikkeling hiervan

Reageren is niet mogelijk