Drugscontrole scholen

Scholen hebben in toenemende mate te kampen met gebruik van verdovende middelen onder leerlingen en handel ervan binnen de scholen. Snifferdogs biedt de mogelijkheid drugscontroles op scholen uit te voeren.

In samenspraak met de schoolleiding stelt Snifferdogs een plan van aanpak op, dat tot doel heeft de aanwezigheid van verdovende middelen te minimaliseren dan wel uit te sluiten. Hiertoe worden locker en ruimte geïnspecteerd, maar eveneens kunnen aanwezige personen worden gecontroleerd op bezit van verdovende middelen.

Gebleken is dat drugscontroles op scholen een preventieve en effectieve werking hebben en gestalte geven aan een zerotolerance beleid.

Reageren is niet mogelijk