Drugs honden

Als gevolg van de toenemende aanwezigheid van verdovende middelen in onze maatschappij, neemt de vraag om opsporing en controle hiervan toe, de zogenaamde drugscontroles. Snifferdogs heeft zich gespecialiseerd in de meest effectieve vorm van drugscontrole: het inzetten van speurhonden.

In de wereldwijde strijd tegen verdovende middelen heeft de inzet van deze speurhonden, ook wel drugshonden genoemd, bewezen een doelmatige en preventieve werking te hebben. Met regelmatige drugscontrole wordt een signaal afgegeven, namelijk dat gebruik van verhandeling van verdovende middelen niet wordt getolereerd. Hetgeen leidt tot afname van overlast.

De speurhonden zijn inzetbar voor controle van personen, voertuigen, gebouwen en goederen.
Controles worden door de drugshondenteams op professionele en discrete wijze uitgevoerd, waarbij van de honden geen dreiging uitgaat hiertoe worden zij door Snifferdogs doorlopend zorgvuldig getraind en getest.

Snifferdogs is al enkele jaren actief in diverse sectoren en voert onder meer drugscontroles uit op:

Scholen
TBS instellingen
Bedrijven
Zorginstellingen.

Reageren is niet mogelijk