Drugs controle transportsector

Binnen de transportsector worden –al dan niet bewust- regelmatig verdovende middelen vervoerd. Om dit tegen te gaan en verdovende middelen te kunnen opsporen, voert Snifferdogs met speurhonden drugscontroles uit.

Met drugshondenteams wordt vracht geïnspecteerd op aanwezigheid van verdovende middelen. Grote partijen vracht kunnen op doeltreffende en efficiënte wijze worden gescand, hetgeen tijd bespaart en bijdraagt aan een gevoel van veiligheid bij betrokkenen.

Reageren is niet mogelijk